Historia systemu bankowego

Początkiem współczesnej bankowości komercyjnej było powołanie Banku Północnej Ameryki w Filadelfii w 1782 r. Jego powodzenie zachęciło inne banki do podejmowania działalności i zapoczątkowało coraz szybszy rozwój amerykańskiego przemysłu bankowego. Głównym przedmiotem sporów toczących się w pierwszych latach powstawania przemysłu bankowego była kwestia licencjonowania banków przez władze federalne lub stanowe. Federaliści, przede wszystkim Alexander Hamilton,…

Continue Reading...

Hipoteki ze zmiennym oprocentowaniem

Podobnie jak dla innych inwestorów, również dla instytucji finansowych udzielanie kredytów jest bardziej atrakcyjne, jeśli ryzyko stopy procentowej jest niskie. Instytucje te nie byłyby zainteresowane udzieleniem pożyczki hipotecznej z oprocentowaniem 10%, gdyby dwa miesiące później okazało się, że od tej samej pożyczki mogły uzyskać odsetki w wysokości 12%. Aby zredukować ryzyko stopy procentowej, kasy oszczędnościowo-pożyczkowe…

Continue Reading...

Hegding za pomoca transakcji futures

Bank First National może również wykorzystać transakcje finansowe futures w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem stopy procentowej swoich zasobów obligacji 8s z 2015, wartości 5 min dol. Aby zobaczyć, w jaki sposób bank jest w stanie to osiągnąć, przyjmijmy, że znajdujące się w posiadaniu banku 8s z 2015 r. to obligacje długoterminowe, zaoferowane w kontrakcie…

Continue Reading...

Pracownik a pracodawca przez pryzmat ekonomii wolnego rynku

Największym problemem ówczesnego systemu gospodarczego Polski. Jest brak jego swobody oraz możliwości zrodzenia się silnych koniunkcji między pracownikiem a pracodawcą. Jak i również pracodawcą i pracownikiem. Sztucznie narzucone odgórne przykazy, czy też sztywne formy zatrudnienia sprawiają, że pracownik nie będzie czuł się elementem firmy. Jak i pracodawca nie będzie przejmował się pracownikiem, jako człowiekiem. Tak…

Continue Reading...

Biznes, czyli podstawą jest inwestycja

Wielu pracodawców boi się wydawać trudno zarobione pieniądze. Popada w manie ciągłego oszczędzania na wszystkim i wszystkich. Najczęściej ofiarom tego typu spojrzenia na stan rzeczy, padają pracownicy. Trudno się jednak dziwić właścicielom firm. Ciągle podnoszone podatki, jak i wysokie koszty utrzymania pracowników sprawiają, że człowiek stara się jakkolwiek może by wciąż być płynnym finansowo. Tylko…

Continue Reading...