Windykacja polubowna i Windykacja sądowa

Windykacja sądowa i windykacja polubowna Spłata u windykatora Windykacją nazywamy ściągnie należności z dłużnika, który swojemu wierzycielowi nie spłacił zobowiązania finansowego w terminie. Zewnętrzna firma ma prawo do ubiegania się o spłatę długu na swoje konto, ponieważ wykupiła ona tę wierzytelność zawierając umowę z wierzycielem. Osoby, które trafiły w ręce windykacji powinny skorzystać z możliwości,…

Continue Reading...